در باره شهروند:

«شهروند» و «حقوق شهروندی» گمشده های بزرگ دیروز و امروز (و شاید فردای) مردم افغانستان است. در هیچ مقطعی از درازا و پهنای تاریخ این سرزمین، مفهوم شهروندی و به تبع آن، حقوق شهروندی وارد قاموس سیاسی نشده است. «انسان» های این سرزمین را، یا مفاهیمی چون «ارباب» و «رعیت» از هم جدا کرده است و یا بر اساس معیارهای «قومیت» و «مذهب» طبقه بندی شده اند. اما در این میان آنچه که همیشه نادیده گرفته شده، «انسانیت» انسان هاست که حقوق شهروندی تنها با پذیرش برابری در هویت انسانی قابل تعریف می شود.

«شهروند»، ناب ترین واژه ای است که بی هیچ توضیح و تشریحی، برترین ارزش زندگی سیاسی و اجتماعی انسان ها را بازتاب می دهد. وقتی واژه شهروند به یک «ارزش» تبدیل می شود، خودبخود تمام آنچه که معیارهای تبعیض و زندگی غیر متمدنانه به شمار می روند، نفی می شود. مفهوم شهروند بیش از هر چیزی به «برابری جوهر انسانیت انسان ها» و به تبع آن، به «برابری حقوق مدنی انسان ها» تاکید می کند. این همان رسالت بزرگی است که پیامبران الهی برای تحقق آن ظهور کرده اند و فلاسفه و اندیشمندان بزرگ جهانی آن را مهمترین ارزش زندگی متمدنانه شمرده اند.

با توجه به آنچه گفته شد، بنیانگذاران «بنیاد شهروند»، عنوان «شهروند» را به دلیل ارزش ها عمیق نهفته در این واژه، برای این بنیاد و سایت اینترنتی انتخاب کرده اند تا به نوبه خود آیینه ای باشد برای روایت طبیعی ترین حقوق انسانی انسان های این سرزمین.

سایت شهروند یک سایت تحلیلی- خبری است که متناسب با اهداف و برنامه های بنیاد شهروند فعالیت می کند. سایت شهروند به لحاظ حقوقی متعلق به بنیاد شهروند است، اما به عنوان یک رسانه مستقل و آزاد تلاش می کند دیدگاه ها، خواسته ها، ایده آل ها و نقدهای شهروندان افغانستان را در عرصه های سیاست، اجتماع، فرهنگ و هنر بازتاب دهد. سایت شهروند با اعتقاد به ارزش ها و معیارهای پذیرفته شدۀ آزادی بیان، تمام دیدگاه های موافق و مخالف را به صورت عادلانه منتشر خواهد کرد. سایت شهروند «سانسور» را نفی می کند و تمام نوشته ها و گزارش هایی را که به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا ارزش ها و باورهای سایر ملت ها توهین و تهمت تلقی نگردد، بازتاب خواهد داد. بنیاد شهروند هرگونه مظاهر «تبعیض» و «خشونت» را نفی می کند و برای به دست آوردن مطالبات شهروندی در تمام عرصه ها از راه های مدنی و مسالمت آمیز تلاش خواهد کرد.

دفتر مرکزی بنیاد شهروند و سایت شهروند در کابل می باشد.

بنیاد شهروند

 

سایت شهروند در دامنه های زیر نیز قابل دسترسی است:

www.shahrwand.af

www.shahrwand.org

www.shahrwand.net

اشتراک با دوستان: این صفحه را از طریق شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.