طبل‌ها به صدا درآمد: یک اقلیم و دو سلطان

فرید خروش، ١٧ سرطان ١٣٩٣، (١ نظر)
طبل‌ها به صدا درآمد: یک اقلیم و دو سلطان

صدای کوبیدن بر طبل تعارض بحران در کابل به وضوح شنیده می شود. بلافاصله بعد از اعلام نتایج مقدماتی آرا توسط کمیسیون انتخابات، بیانه های سه بازیگر اصلی تیم اصلاحات و همگرایی، داکتر عبدالله، استاد محقق و عطامحمد نور در رسانه ها ظاهر شد. نکته اساسی سخن هرسه نفر تشکیل دولت توسط ... [...]

تظاهرات مدنی با تکان دادن شمشیر در هوا!

فرخنده زهرا نادری، نماینده پارلمان افغانستان، ٠٨ سرطان ١٣٩٣، (٤ نظر)
تظاهرات مدنی با تکان دادن شمشیر در هوا!

صدای قدرت جویانه معترضان تیم همگرایی، نمایان‌گر سرکشی این گروه از قانون، سرکشی از حاکمیت قانون و مردم سالاری است. در اصول دموکراسی قطع نظر از سلیقه‌های گروهی تیم همگرایی، عرف جهانی این است که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نتایج را انجام داده یکی از نامزدان را رئیس جمهور ... [...]

چرا داکتر اشرف غنی احمدزی کاندید شایسته تر است؟

فرید خروش، ٢٤ جوزا ١٣٩٣، (٢ نظر)
چرا داکتر اشرف غنی احمدزی کاندید شایسته تر است؟

من هم مانند بعضی از شهروندان افغانستان نسبت به داکتر اشرف غنی احمدزی پیشفرض ها و تصورات خاصی داشتم. اما کمپاین چهار ماهه ریاست جمهوری فرصتی بود که از نزدیک صحبت ها و نظریات او را بشنوم. من بویژه هنگام صحبت کردنش دقت می کردم که از منظر روانشانسی او در گفتارش تا چه میزان صادق ... [...]

انتخابات و خلق مفاهیم فریبنده

رمضان محمودی، ٢١ جوزا ١٣٩٣، (٠ نظر)
انتخابات و خلق مفاهیم فریبنده

در افغانستان، انتخابات به عنوان یک تجربه سیاسی اما مدرن فرصتی شد تا انسان افغانی از منظر آن به تعامل سیاسی با همدیگر بپردازند و خرد جمعی خویش را به نمایش بگذارند. از سوی دیگر، انتخابات این فرصت را میسر و ممکن می‌ساخت تا در پرتو آن، جامعه افغانستان از پیش فرض‌های ذهنی که در ... [...]

دور دوم انتخابات و چالش‌های فرا روی آن

عباس فراسو، ٠٥ جوزا ١٣٩٣، (٠ نظر)
دور دوم انتخابات و چالش‌های فرا روی آن

انتخابات در کشورهای دسته سوم و پس از جنگ، مانند افغانستان با تهدیدات شدید سخت افزاری و نرم افزاری مواجه است. فرهنگ سیاسی سنتی و گسست‌های تاریخی اجتماعی، بافت‌های قبیلوی، تفکرات تنگ نظرانه قومی، انگیزه‌های خود محور بینی، برتری جویی‌های تباری، خشونت ورزی، رفتارهای ... [...]

امیر عبدالرحمن؛ معمار ترس آهنین حکومتی

نعمت قاسمی، ٢٦ حمل ١٣٩٣، (٠ نظر)
امیر عبدالرحمن؛ معمار ترس آهنین حکومتی

قبل از شکل گیری دولت مطلقه در افغانستان حکمرانان به شدت از بی ثباتی رنج می‌بردند و نمی‌توانستند اقتدار مرکزی را سرتاسری کنند. این بی ثباتی‌ها در دوران حکومت محمد زایی (1836 م) به بعد شدت و ضعف متفاوتی را تجربه کرد. نمونه آن در حکومت‌های امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی و امیر ... [...]

صفحه ١ از ٢
«ابتداقبلی١٢بعدی انتها»