آینده سیاسی محمدکریم خلیلی؛ دو تفسیر و یک دیدگاه

فرید خروش، ١٣ حمل ١٣٩٣، (٤ نظر)
آینده سیاسی محمدکریم خلیلی؛ دو تفسیر و یک دیدگاه

اینک که مدتی کوتاه به پایان دوره معاونت ریاست جمهوری استاد محمدکریم خلیلی باقی مانده است، در محافل سیاسی و حلقات نخبگان جامعه هزاره گمانه زنی‌های متفاوتی در مورد آینده سیاسی او مطرح شده است. رقبا و مخالفین سیاسی استاد خلیلی با این استدلال که او به زودی دیگر در ساختار قدرت ... [...]

هزاره‌ها؛ هویت و ریشه‌های تباری

محمدعلی بهمنی قاجار، ٠٣ حمل ١٣٩٣، (١٥ نظر)
هزاره‌ها؛ هویت و ریشه‌های تباری

نوشته زیر بخش هایی از کتاب «جایگاه سیاسی و اجتماعی شیعیان در افغانستان» است که توسط آقای «محمدعلی بهمنی قاجار» نویسنده و پژوهشگر ایرانی نوشته و در ایران منتشر شده است. این کتاب در هفت فصل، تصويری مستند از جامعه شيعيان افغانستان ارائه کرده است. پيشينه تاريخي اهل تشيع ... [...]

صفحه ٢ از ٢
«ابتداقبلی١٢بعدی انتها»